Bidang tugas Pejabat Audit Dalam UniMAP meliputi semua Jabatan, Pusat-pusat Pengajian dan Unit-unit yang terdapat di UniMAP