2005

1. Auditan Pengurusan Terimaan Tunai Di Jabatan Atau Unit Yang Diberi Kebenaran Mengutip Wang Bagi Pihak Universiti
 

2006

1. Auditan Pengurusan Stor Di Jabatan Pembangunan
2. Auditan Pengurusan Pentadbiran Dan Kewangan Jabatan Hal Ehwal Pelajar (HEP)
   

2007

1. Auditan Pengurusan Pentadbiran Dan Kewangan Pusat Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT)
2. Auditan Pengurusan Pentadbiran Dan Kewangan Pusat Pengajian Kejuruteraan Komputer Dan Perhubungan (PPKKP)
3. Auditan Pengurusan Kenderaan Di Jabatan Pembangunan
 

2008

1. Auditan Khas Pengurusan Pembelian Peralatan Menggunakan Peruntukan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
2. Auditan Pengurusan Pentadbiran Dan Kewangan Pusat Pengajian Kejuruteraan Sistem Elektrik (PPKSE)
3. Auditan Pengurusan Gaji
4. Auditan Khas Pengurusan Kewangan Dan Aset Di Jabatan Keselamatan UniMAP
 

2009

1. Auditan Khas Pengurusan Pentadbiran Dan Kewangan Pusat Kerjasama Industri (CIC)
2. Auditan Khas Pengurusan Pentadbiran Dan Kewangan Di Unit Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D)
3. Auditan Khas Pengurusan Pentadbiran Dan Kewangan Di Unit Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (UKKP)
4. Auditan Pengurusan Perolehan Di Jabatan Perpustakaan
5. Auditan Khas Pengurusan Pentadbiran Dan Kewangan Unit Kebudayaan Dan Rekreasi (UKR)
6. Auditan Pengurusan Pentadbiran Dan Pengurusan Kewangan Di Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan
7. Auditan Pengurusan Pinjaman Kenderaan Di Jabatan Bendahari
8. Auditan Pengurusan Kewangan Dan Pentadbiran Di Pejabat Pengetua UniMAP
 

2010

1. Auditan Pengurusan Perjawatan, Perkhidmatan Dan Pentadbiran Di Jabatan Pendaftar
2. Auditan Pengurusan Kewangan Dan Pengurusan Pentadbiran Di Pejabat Naib Canselor (PNC)
3. Auditan Pengurusan Jubah Untuk Istiadat Konvokesyen UniMAP
4. Auditan Pengurusan Pentadbiran Dan Pengurusan Kewangan Di Pusat Pengajian Kejuruteraan Pembuatan (PPKP)
 

2011

1. Auditan Pengurusan Aset Di Unit Multimedia
2. Auditan Pengurusan Cenderahati Di Unit Komunikasi Korporat
3. Auditan Pengurusan Pentadbiran Dan Pengurusan Kewangan Di Pusat Kemahiran Komunikasi Dan Keusahawanan
4. Auditan Pengurusan Pentadbiran Dan Pengurusan Kewangan Di Unit Pengurusan Agroteknologi
5. Auditan Pengurusan Pentadbiran Dan Pengurusan Kewangan Di Institut Matematik Kejuruteraan
6. Auditan Pengurusan Pentadbiran Dan Pengurusan Kewangan Di Pusat Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar
 

2012

1. Auditan Pengurusan Kontrak Kerja Bagi Kerja-Kerja Pengubahsuaian Kampus Teragih UniMAP (UDC)
2. Auditan Pengurusan Aset ICT
3. Auditan Pengurusan Terimaan
4. Auditan Pengurusan Aset Dan Inventori Di Pusat Kesihatan UniMAP
 

2013

1. Auditan Khas Penggunaan Ruang Pejabat Di Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan Dan Teknousahawan
2. Auditan Khas Pengurusan Gaji
3. Auditan Pengurusan Kenderaan UniMAP (Sewaan)
4. Auditan Pengurusan Aset Dan Inventori Di Pusat Kejuruteraan UniMAP
5. Auditan Pengurusan Seminar Yang Dianjurkan Oleh UniMAP
 

2014

1. Auditan Khas Pengurusan Geran Di Pusat Pengurusan Penyelidikan Dan Inovasi
2. Auditan Khas Penganjuran Program Sukan Yang Dikendalikan Oleh UniMAP - SUKANUN
3. Auditan Pengurusan Kewangan Di Pusat Pengajian Kejuruteraan Mikroelektronik
   

2015

1. Auditan Khas Pengurusan Hutang Pelajar
2. Auditan Susulan Pengurusan Terimaan Hasil Di Jabatan Keselamatan, UniMAP
3. Auditan Pengurusan Kewangan Di Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekatronik
 

2016

1. Auditan Khas Pengurusan Kewangan Di Industry Centre Of Excellence (ICoE) Healthcare Cluster
2. Auditan Pengurusan Kewangan Di Perpustakaan UniMAP
3. Auditan Pengurusan Kewangan Di Pusat Pengajian Kejuruteraan Bioproses UniMAP
 

2017

1. Auditan Pengurusan Kewangan – Indeks Akauntabiliti Di Pusat Islam UniMAP
2. Auditan Pengurusan Terimaan Tunai/Hasil Di Rumah Tetamu UniMAP
3. Auditan Pengurusan Kewangan – Indeks Akauntabiliti Di Anjung UniMAP Kulim
4. Auditan Pengurusan Elaun Dalam Perkhidmatan di Jabatan Pendaftar
5. Auditan Pengurusan Kewangan – Indeks Akauntabiliti Di Jabatan Pembangunan
6. Auditan Pengurusan Aset dan Inventori Di Fakulti Teknologi Kejuruteraan / Laporan Auditan Pengurusan Aset/Perolehan Di FTK
7. Auditan Pengurusan Kewangan – Indeks Akauntabiliti Di PPK Komputer Dan Perhubungan
8. Auditan Pengurusan Prasarana Di Pusat Sukan
9. Auditan Pelaksanaan Pemeriksaan Mengejut Di PTJ Terpilih
 

2018

1. Auditan Pengurusan Kewangan – Indeks Akauntabiliti Di Pusat Hal Ehwal Antarabangsa UniMAP
2. Pengauditan Karnival Pendidikan Tinggi Negara (KPTN) 2018
 

2019

1. Auditan Pengurusan Projek Yang Dibiayai Secara Private Finance Initiative (PFI)
2. Auditan Pengurusan Tadbir Urus Dan Governan Di Pusat Kesihatan Universiti Malaysia Perlis (PKU)
3. Auditan Pengurusan Terhadap Ketua Pegawai Eksekutif (KPE) Unimap Holding Sdn. Bhd.
 

2020

1. Audit Pengurusan Ruang Di Premis UniMAP
2. Auditan Projek Harumanis Antara Pihak Northern Corridor Implementation Authority (NCIA) Dan Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Bagi Tapak Seluas 35 Ekar di Institut Agroteknologi Lestari (INSAT)
3. Auditan Pengurusan Taska & Tadika Di Pusat Islam Dan Pembangunan Insan